דיני חדלות פרעון | עו"ד טל קדש

פנה אלינו לייעוץ

arrow-left, arrow-left, previous, left

יש לך שאלה?

דיני חדלות פרעון

בעת היקלעותה של חברה לקשיים תזרימיים המונעים ממנה להמשיך ולתפקד כעסק חי, חשוב לנקוט בהליך משפטי מבלי להשתהות יתר על המידה, על מנת להבטיח ניצול מקסימאלי של מצבת הנכסים שנותרה ברשות החברה ולמנוע הברחתה לצדדים שלישיים.

דיני חדלות פרעון - בתחום זה, צבר משרדנו ניסיון לא מבוטל בהגשת בקשות לפירוק חברות והבטחת זכויות הנושים ובייצוג נושים וחייבים במסגרת הליכי חדלות פירעון הן של חברות והן של אנשים פרטיים במסגרת הליכי פשיטת רגל.
  • בקשות לפירוק חברות באמצעות בית המשפט
  • ליווי עובדים בבקשות פירוק חברות מהשלב שבו מוגשת הבקשה לפירוק, עובר למינוי מפרק ונאמן, וכלה בהגשת תביעות חוב והסדרת העברת התשלום לעובדים מהמוסד לביטוח לאומי
  • הקפאת הליכים, כינוסים, פירוקים, פשיטות רגל
  • פירוק מרצון של חברות לצורך קבלת פטור מתשלום אגרות וחיסול פעילות החברה
  • נקיטת הליכים לשם הרמת מסך התאגדות בעת ניצול לרעה של אישיותה המשפטית הנפרדת של החברה, בהתאם לתנאים הקבועים בסעיף 6 לחוק החברות
  • אחריות נושאי משרה בחברה
  • נקיטת הליכים בגין עבירות של נושאי משרה בעת ובסמוך לפירוק חברה
 
 
 

תחומי התמחות:

מיסוי מוניציפאלי
משפט מנהלי ציבורי
בנקאות ומשפט מסחרי

פרטי התקשרות:

כתובת: רחוב ז'בוטינסקי 7, קומה 33, מגדל משה אביב, רמת גן
טלפונים: 072-33-80-215 6121281 – 03
פקס: 153-36121281
דוא"ל: tal@kadesh-law.co.il