הזרמת מי שפכים | עו"ד טל קדש

פנה אלינו לייעוץ

arrow-left, arrow-left, previous, left

יש לך שאלה?

הזרמת מי שפכים

חוק תאגידי מים וביוב קובע את סמכויות תאגידי המים והביוב, לקבוע הוראות העוסקות בטיפול בשפכי "מפעלים" וניטורם.

מטרת כללי תאגידי המים והביוב הינה מניעת פגיעה במערכות ביוב ונזקים ומטרדים לציבור או לסביבה הנגרמים משפכי תעשייה.

הזרמת מי שפכים - המשרד מייצג רשתות של בתי מלון בתחום זה ופועל נמרצות להדיפת חיובים אשר אינם עולים בקנה אחד עם כללי תאגידי המים והביוב, בכלל זאת באמצעות הגשת השגות, עררים, פניות לרשות המים והמפקח על שפכי תעשייה.

משרדנו צבר ניסיון בכל הקשור להתנהלות מול מפעלים מול תאגידי מים וביוב ובכל הקשור להזרמת מי שפכים למערכת הביוב.
 
 

תחומי התמחות:

מיסוי מוניציפאלי
משפט מנהלי ציבורי
בנקאות ומשפט מסחרי

פרטי התקשרות:

כתובת: רחוב ז'בוטינסקי 7, קומה 33, מגדל משה אביב, רמת גן
טלפונים: 072-33-80-215 6121281 – 03
פקס: 153-36121281
דוא"ל: tal@kadesh-law.co.il