אגרות והיטלי פיתוח | עו"ד טל קדש

פנה אלינו לייעוץ

arrow-left, arrow-left, previous, left

יש לך שאלה?

אגרות והיטלי פיתוח

במדינת ישראל, רשאית רשות מקומית להטיל על הנישום חבות לתשלום היטלי פיתוח.
הלכה למעשה, קיימים חמישה סוגים של היטלים:
 • היטל סלילה – נועד לממן סלילת כבישים ומדרכות
 • היטל שטחים ציבוריים פתוחים – נועד לממן פיתוח שטחים ציבוריים
 • היטל ביוב – נועד לממן הנחת תשתית ניקוז ביוב
 • היטל תיעול – נועד לממן הנחת תעלות ניקוז מי גשמים
 • היטל צנרת מים - נועד לממן הנחת צינורות הולכת מי שתייה
אגרות והיטלי פיתוח - המקרים בהם רשאית רשות מקומית להטיל חבות זו על הנישום:
 • כאשר רשות מניחה תשתית, מפתחת שטח ציבורי ו/או סוללת כבישים ומדרכות, יושת אדם / תאגיד בעל נכס הסמוך לפיתוח היטל בגין אותו פיתוח. ככל שהנכס הנכס הינו קרקע בלבד, יוטל היטל על הקרקע וככל שהנכס הינו קרקע ועליו מבנה, יוטל היטל הן על הקרקע והן על המבנה.
 • אשר קיים פיתוח בסמוך לקרקע שעליה נבנה מבנה / תוספת בנייה (מותרת או חורגת), בעל הנכס יהיה חייב בהיטל פיתוח בגין כל הפיתוח הסמוך למבנה / תוספת הבנייה שהוקמה.  

ראו פסק דין שבו זכה משרד עו"ד טל קדש בעניין ביטול היטל שצ"פ בסך 140,000 ₪ לאחר הגשת עתיר מנהלית כנגד עירית באר שבע >

אגרות והיטלי פיתוח - קיבלת היטל? כך אנו תוקפים את החיוב:
 • אגרות והיטלי פיתוח - קיבלת היטל? כך אנו תוקפים את החיוב:
 • יש לבדוק המועד שבו הושת ההיטל ואם זמן סביר לאחר ביצוע העבודות
 • יש לבדוק האם קיימת זיקה בין עבודות הפיתוח בגינן נדרש ההיטל להיטל הנדרש
 • האם שולם על ידי הנישום בעבר היטל? בגין איזה נכס ואילו עבודות פיתוח?
 • בדיקה של חוקי העזר של הרשות המקומית אשר השיתה את ההיטל
 • אפשרות לתקוף את ההיטל באמצעות הגשת עתירה מנהלית
 • בדיקת היתכנות לתשלום תחת מחאה ובמקביל הגשת תביעות השבה כנגד הרשות המקומית
 
 

תחומי התמחות:

מיסוי מוניציפאלי
משפט מנהלי ציבורי
בנקאות ומשפט מסחרי

פרטי התקשרות:

כתובת: רחוב ז'בוטינסקי 7, קומה 33, מגדל משה אביב, רמת גן
טלפונים: 072-33-80-215 6121281 – 03
פקס: 153-36121281
דוא"ל: tal@kadesh-law.co.il