עורך דין טל קדש - ארנונה

פנה אלינו לייעוץ

arrow-left, arrow-left, previous, left

יש לך שאלה?

ארנונה

   
השבת כספים לנישומים בגין גביה לא חוקית של ארנונה
   
מהו רחוב לצורך חיוב בארנונה
אם ובאילו מקרים רשות מקומית רשאית לחייב שטח פרטי או של בית עסק בגין שימוש בחלק מ"רחוב"? מהי הגדרת פקודת העיריות...
   
השתחררות מהסכמי פשרה בענייני ארנונה
האם ובאילו תנאים רשות מקומית רשאית להשתחרר מהסכם פשרה עליו חתמה בעניין חיובי ארנונה? עו"ד טל קדש- על הסכמי פשרה...
   
אישור מאת העירייה לצורך רישום זכויות ברשם המקרקעין
עו"ד טל קדש, מומחה למיסוי מונציפאלי ורשויות מקומיות, סוקר עבורכם את הדגשים המשפטיים הנוגעים למתן אישורים מאת הרשות המקומית...
   
מכון לבדיקת כלי רכב מסווג, לצרכי ארנונה, כבית מלאכה ולא כנותן שירותים
שאלת סיווג נכסים המצויים בתחומה של רשות מוניציפאלית לצרכי חיוב בארנונה הינה רבת משמעות עבור בתי עסק המחזיקים בשטחי מסחר...
   
חיובים רטרואקטיביים
הליך חיוב נישום בארנונה מבוצע בשני שלבים: בשלב הראשון מחוקקת הרשות המקומית את צו הארנונה על הנכסים בשטחה המוניציפאלי...
   
גביית ארנונה של חברות מסחריות מבעלי שליטה
אנו שומעים לא אחת על חברות מסחריות שחדלו מלנהל את עסקיהן, התפרקו או חדלו מלהחזיק בנכס מסוים וזאת מבלי ששילמו את חובות...
   
חיוב ארנונה בשכירות קצרת טווח
על מי מטיל החוק את החובה לשלם את חוב הארנונה שנצבר לאחר שהשוכר עזב את הנכס- על בעל הנכס או על השוכר? האם כשרשות...
   
החובה המוטלת על רשות מקומית לבדוק אם חל שינוי בבעלות או בהחזקה של נכס
השאלה המרכזית בה יעסוק מאמר זה, הינה האם ייתכנו נסיבות שבהן, למרות שלא עמד המחזיק או הבעלים של נכס בחובה הקבועה בסעיפים...
   
רשות מקומית לא תנקוט בהליכי גבייה מנהלית כנגד חוב ארנונה שהתיישן
זה מכבר נקבעה על ידי בית המשפט העליון הלכה רבת משמעות לנישומים אשר כנגדם מופעלים על ידי רשויות מקומיות, הליכי גבייה...
   
מכון לבדיקת כלי רכב מסווג, לצרכי ארנונה, כבית מלאכה ולא כנותן שירותים
שאלת סיווג נכסים המצויים בתחומה של רשות מוניציפאלית לצרכי חיוב בארנונה הינה רבת משמעות עבור בתי עסק המחזיקים בשטחי מסחר...
 
 

תחומי התמחות:

מיסוי מוניציפאלי
משפט מנהלי ציבורי
בנקאות ומשפט מסחרי

פרטי התקשרות:

כתובת: רחוב ז'בוטינסקי 7, קומה 51, מגדל משה אביב, רמת גן
טלפונים: 072-33-80-215 6121281 – 03
פקס: 153-36121281
דוא"ל: tal@kadesh-law.co.il