עורך דין טל קדש - ביטול והפחתה של עיצומים כספיים

פנה אלינו לייעוץ

arrow-left, arrow-left, previous, left

יש לך שאלה?

ביטול והפחתה של עיצומים כספיים

את העיצום הכספי מטילה הרשת המנהלית אשר לה מוקנה שיקול הדעת בבחירת אמצעי האכיפה ובידה ההחלטה אם להגיש כנגד המפר כתב אישום או להטיל עיצום כספי. להבדיל מההליך הפלילי, בהליך האכיפה המנהלי נקיטת הסנקציה נגד המפר, נעשית במישרין על ידי הרשות המנהלית, ובלבד שניתנה למפר זכות טיעון.

את דרישת תשלום העיצום, אין לקבל בבחינת כזה ראה וקדש, ויש איפוא למצות את זכות הטיעון ולהגיש עתירה מנהלית במידת הצורך, לשם ביטול העיצום הכספי ועיכוב תשלומו, ככל שיוכח שהחלטת הרשות נתקבלה באופן מפלה או שרירותי וככזה שאינו עולה בקנה אחד עם פרשנות דבר החקיקה, לשון החוק ותכליתו, והכל תוך יישום דוקטרינות מתחום המשפט המנהלי, שבו מתמחה משרד עו"ד טל קדש.

משרדנו העוסק במשפט מנהלי ובייצוג מול רשויות המדינה מתמחה בהפחתת עיצומים או בביטולם והתמודדות עם דרישות מצד רשויות מכח העיקרון של "המזהם ישלם", לנוכח מפגעים סביבתיים, בין היתר מכח החוקים הבאים:

החוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, התשס"ז-2007;
החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב-2012;
החוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א-2011; 
חוק הפיקדון על מכלי משקה, התשס"א-2001;
חוק שמירת הנקיון, התשמ"ד-1984;
חוק הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה), תשע"א-2011.
 
 
 

תחומי התמחות:

מיסוי מוניציפאלי
משפט מנהלי ציבורי
בנקאות ומשפט מסחרי

פרטי התקשרות:

כתובת: רחוב ז'בוטינסקי 7, קומה 33, מגדל משה אביב, רמת גן
טלפונים: 072-33-80-215 6121281 – 03
פקס: 153-36121281
דוא"ל: tal@kadesh-law.co.il