דיני בנקאות | עו"ד טל קדש

פנה אלינו לייעוץ

arrow-left, arrow-left, previous, left

יש לך שאלה?

דיני בנקאות

משרדנו שותף לקולות הרבים הנשמעים מפי שופטים, עורכי דין ומומחים מהאקדמיה בעניין הצורך הממשי ליצוק תוכן לחובות אמון המוטלות על הבנקים, מעבר לחובות הכלליות מכח חוק הבנקאות (שירות ללקוח), תשמ"א-1981. 
דיני בנקאות -  הקריאה להוספת חובות אמון פרטניות נובעת, בין השאר, מהישנות החלטות שיפוטיות ופסקי הדין המציבים ללקוחות הבנקים תמרורי אזהרה כנגד ההתנהלות המערכת הבנקאית, לנוכח הפרת חובת האמון ונהלים מצד הבנק או הימצאותו של בנק במצב של ניגוד אינטרסים ללא ידיעת הלקוח.

דיני בנקאות - משרדנו צבר התמחות וניסיון בייצוג לקוחות בתחום הבנקאות בהליכים הבאים:
  • חובת האמון של המערכת הבנקאית לרבות הימצאותה בניגוד עניינים על פי הוראות החקיקה השלטת והפסיקה
  • התגוננות מול תביעות כספיות של בנקים תוך הסתייעות בחברות מובילות בשוק הנותנות חוות דעת אודות טעויות וליקויים בחשבון הבנק, חיובי ריבית, כל זאת לשם החזר כספים ללקוחות.
  • התגוננות מפני תביעות פינוי, מימושי משכנתאות, דיני ערבויות.
  • הסרת עיקולים בחשבונות הלקוחות והשבתם לפעילות סדירה.
  • עצירת אשראי פתאומי והעמדתו לפירעון מיידי.
  • עסקאות ניכיון מול בנקים.
  • נקיטה בהליכים משפטיים כנגד הלקוח על אף שמסגרת האשראי לא הוגבלה על ידי הבנק ומבלי שהבנק התריע בפני הלקוח על החריגה.
  • העדר הסבר נאות מצד בנק על פרטיה הטכניים של העסקה (למשל הלוואה) העומדת על הפרק.
  • הימנעות בנק מבקשת לקוח להקדים פירעון של הלוואה אף לא בשיעור מינימום שנקבע בחוזה ההלוואה.
 
 
 

תחומי התמחות:

מיסוי מוניציפאלי
משפט מנהלי ציבורי
בנקאות ומשפט מסחרי

פרטי התקשרות:

כתובת: רחוב ז'בוטינסקי 7, קומה 33, מגדל משה אביב, רמת גן
טלפונים: 072-33-80-215 6121281 – 03
פקס: 153-36121281
דוא"ל: tal@kadesh-law.co.il