עורך דין טל קדש - השבת כספים לנישומים בגין גביה לא חוקית של ארנונה
עו"ד טל קדש - עורך דין ארנונה והיטלים, ליטיגציה ונ

עו"ד טל קדש - מיסוי מוניציפלי ▪️ ליטיגציה מנהלית, אזרחית ומסחרית ▪️ נוטריון

Dun's 100 - דירוג מיסוי מוניציפלי - משרד עו"ד טל ק
BDI CODE- דירוג מיסוי מוניציפאלי - משרד עורכי דין
בקרו אותנו גם בפייסבוק
פנה אלינו לייעוץ
arrow-left, arrow-left, previous, left
יש לך שאלה?

השבת כספים לנישומים בגין גביה לא חוקית של ארנונה

השבת כספים לנישומים בגין גביה לא חוקית של ארנונה
במקרים שבהם הרשות המקומית גובה ארנונה שאינה חוקית או שאינה בסמכותה, עולה השאלה האם קמה חובת ההשבה של הסכומים שנגבו שלא כדין על ידי הרשות לנישום?
על פי סעיף 1(א) לחוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט–1979, מי שקיבל שלא על פי זכות שבדין נכס, שירות או טובת הנאה אחרת (להלן – הזוכה) שבאו לו מאדם אחר (להלן – המזכה), חייב להשיב למזכה את הזכייה, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה – לשלם לו את שוויה.
 ההשבה מותנית בכך שקבלת הנכס, השירות או טובת ההנאה האחרת, נתקבלו שלא על פי זכות שבדין.
אין מניעה לפסוק כי על רשות שגבתה סכומים שלא כדין, מוטלת חובת השבה מכוח חוק עשיית עושר ולא במשפט. מדובר במסר הרתעתי וחינוכי המגשים את עיקרון המשפטי שלפיו לא יצא חוטא נשכר, ומניעת אפשרות מהרשות ליהנות מפירות של גבייה לא חוקית.
השיקול המרכזי הניצב בבסיס ההכרה בחובת ההשבה במקרים של גבייה בחוסר סמכות, הוא, בראש ובראשונה, עיקרון החוקיות החל על מעשה המנהל.
ההכרה בחובת ההשבה של הרשות אשר גבתה לטענת הנישום סכומים לא חוקיים, מתחייבת אף מכח היחסים הבלתי סימטריים בין הרשות אשר לה ניתן תו תקן למעשיה ולבין הנישום המוחזק כצד חלש יותר לכל הדעות.
ביחד עם זאת, על מנת להגדיל את סיכויי ההצלחה בהליך כנגד הרשות על הנישום להתגבר על מספר משוכות ולהראות כי פעל באופן רציונלי, גם אם לא הוגשו על ידו השגות ועררים ותקף את החיובים במועד הייעודי לכך הקבוע בחוק.
לא אחת נפסק כי מכוח חובת ההגינות המוטלת על הרשות הציבורית, מוטב כי תפעל להשבת הסכומים שגבתה ביתר, אף ללא התדיינות, בייחוד מקום שבו אין עוררין שולמו כספים ביתר. מובן שהאמור תקף ביחס לגבייה של הרשות מכח טעות שבדין אך גם ביחס למקרים אחרים שבהם בוצע חיוב ביתר שלא בהתאם למצבו הפיסי של הנכס (למשל סיווגים ושטחים שגויים).
חובת ההשבה של סכומי היתר, מעוגנת מכוח דיני עשיית העושר ומכח חובת ההגינות ואמון המוגברים החלים על הרשות.
הרשות תטען כי המדובר בחוב סופי וחלוט וכי עם ביצוע ההחזר יגרום לשינוי מצבה התקציבי של רשות לרעה.  עם זאת, חשוב לציין כי במקרים נדירים התקבלה טענת הגנת תקציב של רשות, מקום שבו הוכח מעל לכל ספק כי הרשות התרשלה עת גבתה סכומים ביתר מאת הנישום.
**עורך דין ונוטריון טל קדש, עוסק במיסוי מוניציפלי, ניהול הליכים מנהליים מול רשויות.
 עוה"ד טל קדש, הינו מחבר הספר : "דיני ארנונה- פרשנות הלכה ומעשה (2018), הוצאת בורסי.

**עורך דין ונוטריון טל קדש, עוסק במיסוי מוניציפלי, ניהול הליכים מנהליים מול רשויות, עתירות מנהליות, ערעורים מנהליים, השגות ועררים.
עוה"ד טל קדש, הינו מחבר הספר : "דיני ארנונה- פרשנות הלכה ומעשה (2018), הוצאת בורסי. לינק לאזכור הספר בפסיקה: לחץ כאן