עורך דין טל קדש - התמודדות עם גבייה לא חוקית של היטלי פיתוח, מאת עוה"ד טל קדש
עו"ד טל קדש - עורך דין ארנונה והיטלים, ליטיגציה ונ

עו"ד טל קדש - מיסוי מוניציפלי ▪️ ליטיגציה מנהלית, אזרחית ומסחרית ▪️ נוטריון

Dun's 100 - דירוג מיסוי מוניציפלי - משרד עו"ד טל ק
BDI CODE- דירוג מיסוי מוניציפאלי - משרד עורכי דין
בקרו אותנו גם בפייסבוק
פנה אלינו לייעוץ
arrow-left, arrow-left, previous, left
יש לך שאלה?

התמודדות עם גבייה לא חוקית של היטלי פיתוח, מאת עוה"ד טל קדש

בעת מכירת נכס מקרקעין נדרש המוכר לדאוג לקבלת אישור עירייה המופנה לרשם המקרקעין לשם העברת הזכויות בהתאם לסעיף 324 לפקודת העיריות (נוסח חדש).

חלק מכספי התמורה האחרונים המגיעים למוכר מוחזקים בנאמנות על ידי בא כוחו בעסקה על מנת להבטיח בין היתר קבלת את אישור העירייה המיוחל אשר  ניתן לאחר ביצוע בדיקה באשר להעדר חובות הרובצים על הנכס כדוגמת חיובי ארנונה, מים, היטלי פיתוח והיטל השבחה.

במסגרת עסקת מכר משנת 2021, סירבה מועצת תל מונד להפיק אישור מטעמה לנוכח טענה בעלמא לקיומו של חיוב בגין היטל תיעול משנות התשעים בסך של כ- 70,000 ₪.

​ראו כתבה אודות ביטול היטל פיתוח למועצת תל מונד בהליך שנוהל על ידי משרד עוה"ד טל קדש >>

ראו מאמר אודות ביטול היטל שצ"פ בסך 140,000 ₪ אשר ביקשה לגבות עירית באר שבע בעתירה מנהלית שנוהלה על ידי עוה"ד טל קדש >>

חרף העובדה כי על הרשות מוטל הנטל להוכיח על פי חוק העזר את דבר קיומו של ההיטל, גובה ההיטל ובגין מה נדרש, הרי שבמקרה דנא, הפכה המועצה את היוצרות ודרשה מהמוכרת דווקא להמציא היתר בניה משנות התשעים, תכניות בניה אשר אושרו על ידי המועצה וקבלות בגין תשלומים ששולמו על ידה.

לעמדת עורך הדין טל קדש המייצג בעלי זכויות בעסקאות מכר ובהליכים מנהליים, על המועצה כרשות ציבורית הדורשת סכום היטל בחלוף עשרות שנים מהיווצרותו הנטענת, מוטל הנטל הבסיסי להציג אסמכתאות ומידע אותנטי אודות בניה ו/או עבודות כלשהן ודרישות ככל שנשלחו מזמן אמת ביחס לתשלום היטל פיתוח.

היטל פיתוח באשר הוא (תיעול, סלילה, שצ"פ) כולל לרוב תשלום בעבור מרכיב תוספת הבניה המאושרת במסגרת ההיתר והן בעבור רכיב הקרקע.

המועצה, המחזיקה את המוכרת כבת ערובה להשלמת העסקה, לא דרשה מזה למעלה מעשרים שנה, תשלום היטל תיעול בגין רכיב הקרקע וזה הופיע לראשונה בתדפיס שנופק בסמוך לבקשת המוכרת לקבלת אישור המועצה המופנה לרשם המקרקעין לצורך העברת הזכויות.

במסגרת עתירה מנהלית אשר הוגשה על ידי עוה"ד טל קדש כנגד המועצה נטען כי עסקינן בדרישה לתשלום היטל שאינה חוקית הנגועה כולה בהתיישנות ובשיהוי המצדיקים את ביטול דרישת התשלום.

בית המשפט לעניינים מנהליים התבקש לבטל את החיוב הגם והדבר יגרע כספים מהקופה הציבורית בסכום שאינו גבוה באופן יחסי, זאת לנוכח מחדל המועצה והעובדה כי עסקינן בהיטל אשר עם כל הכבוד לא נדרש מזה למעלה מעשרים שנה ואף שיעורו לא מוכח ברמה הלכאורית הנדרשת כמצוות חוק העזר ועל בסיס עקרונות מנהל תקין, אשר ראוי כי יעמדו נגד עיני כל רשות ציבורית באשר היא בבואה לגבות מס או היטל.

עוה"ד טל קדש, משפט מנהלי, ליטיגציה, מיסוי מוניציפאלי, ארנונה, היטלים וחיובי מים.