עורך דין טל קדש - חיוב שטחים משותפים בארנונה - הוגש ערעור מנהלי

פנה אלינו לייעוץ

arrow-left, arrow-left, previous, left

יש לך שאלה?

חיוב שטחים משותפים בארנונה - הוגש ערעור מנהלי

משרדנו מייצג נישום אשר חיוב בארנונה בגין שטחים משותפים הגם ששטחים אלה מנוצלים ומוחזקים על ידי מחזיקים נוספים בקומה בבניין. לאחר שועדת ערר דחתה את הערר אשר הוגש בגין חיובו בשטחים משותפים ובגין סירוב העירייה לפצל שומות למחזיקים נוספים, הוגש על ידי עוה"ד טל קדש ערעור מנהלי לבית המשפט לעניינים מנהליים בתל אביב.
המערערת טענה במסגרת הערעור, כי פעלה כמצוות מנהל הארנונה והעבירה לרשותו חוזי שכירות, המצביעים על הפרדה פיזית ברורה בין החדרים ועל הפרדה בפעילות עסקית בין המחזיקים השונים בקומה, באופן ששיעור החזקתה בקומה נמוך מ-80% באופן ניכר, ועל כן אין כל הצדקה שתחויב בגין שטחים משותפים בשומת ארנונה שנתית, כפי שחויבה בפועל על ידי מנהל הארנונה בהתאם לצו הארנונה של העירייה. 
 
 

תחומי התמחות:

מיסוי מוניציפאלי
משפט מנהלי ציבורי
בנקאות ומשפט מסחרי

פרטי התקשרות:

כתובת: רחוב ז'בוטינסקי 7, קומה 51, מגדל משה אביב, רמת גן
טלפונים: 072-33-80-215 6121281 – 03
פקס: 153-36121281
דוא"ל: tal@kadesh-law.co.il