עורך דין טל קדש - טענת זיוף
עו"ד טל קדש - עורך דין ארנונה והיטלים, ליטיגציה ונ

עו"ד טל קדש - מיסוי מוניציפלי ▪️ ליטיגציה מנהלית, אזרחית ומסחרית ▪️ נוטריון

Dun's 100 - דירוג מיסוי מוניציפלי - משרד עו"ד טל ק
BDI CODE- דירוג מיסוי מוניציפאלי - משרד עורכי דין
בקרו אותנו גם בפייסבוק
פנה אלינו לייעוץ
arrow-left, arrow-left, previous, left
יש לך שאלה?

טענת זיוף

טענת זיוף בדיני שטרות – ייצוג חייבים וזוכים בדיני שטרות
 
טענת זיוף הינה טענה שכיחה בעת ייצוג זוכים או חייבים במסגרת הליכי הוצאה לפועל או בבתי המשפט במסגרת הליכי התנגדות לביצוע שטרות או בהליכים אזרחיים.
סעיף 29(א) לפקודת השטרות (נוסח חדש), קובע כי "כל צד שחתימתו מצויה על השטר, חזקה לכאורה שנעשה לו צד בעד ערך".
למעשה מדובר בחזקה הניתנת לסתירה אם וככל שיעלה בידי הנתבע אשר כלפיו מוגשת הבקשה למימוש השיק או תביעה לעורר ספק ממי ביחס לכך שחתימתו זויפה וכי למעשה לא קיבל תמורה בעד ערך מכח השיק.
על פי סעיף 22(א) לפקודת השטרות: "אין חבות בלי חתימה" נקבע, כי: "אין אדם חב בתור מושך או מסב או קבל של שטר אם לא חתם עליו בתור אחד מאלה".
בהתאם לסעיף 20(ב) לפקודת השטרות נקבע כי: "שטר שיצא מהחזקתו של צד שחתם עליו בתור מושך, או קבל או מסב, חזקה שנמסר על ידיו מסירה כשרה וללא תנאי, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר."
סעיף 23(א) לפקודת השטרות שכותרתו: "חתימה שזוייפה או שנחתמה שלא ברשות", קובע, כי:
"חתימה על שטר שהיא מזוייפת או שומה בו שלא בהרשאת האדם שהחתימה נחזית כשלו, אין כוחה יפה כלשהו, ואין רוכשים על ידיה או על פיה כל זכות להחזיק בשטר או להפטיר ממנו או לאכוף פרעונו על כל צד שבו, אלא אם האדם שכנגדו באים להחזיק את השטר או שעליו באים לאכוף פרעונו מנוע מלטעון טענת זיוף או העדר הרשאה, והכול בכפוף להוראות פקודה זו".
הפרשנות לסעיפים הללו מעלה כי חתימה על גבי השיק או שטר מהווה תנאי להטלת חבות שטרית.
כמו כן, אין האוחז בשיק יכול לרכוש זכות להחזיק או לאכוף את פרעונו של השיק כאשר החתימה עליו הוכחה כמזויפת.
 במצב דברים בו טוען נתבע כי חתימתו על גבי השיק אינה חתימתו כלומר טוען טענת זיוף, עובר הנטל אל התובע להוכיח את אמיתות החתימה על גבי השיק , וזאת זאת ניתן להוכיח לרוב באמצעות הדרכים הבאות, כפי שהותוו ונקבעו בפסיקה בתחום זה:
  1. עדות ישירה של החותם או מי שהיה עד לחתימה,
  2.  השוואת החתימה השנויה במחלוקת לחתימה הידועה כאמיתית,
  3. על ידי עדותו של מי שמכיר היטב את כתב היד או החתימה השנויים במחלוקת (ע"א 5293/90 בנק הפועלים נ' שאול רחמים בע"מ, פ"ד מז(3), 240, 261-263 (1993)).
 לסיום, חשוב להדגיש כי טענת זיוף לא ניתן להעלות כטענה בעלמא וכבמטה קסמים, וככלל על הטוען טענת זיוף כחלק מהתגוננותו לנמק הטענה בפרוטרוט ובהרחבה וליתן הסבר מניח את הדעת ורציונלי אשר לנסיבות בהן יצא השיק המזויף מרשותו, ובפרט כיצד הגיע השיק מפנקס השיקים שלו לידי צד ג' - המעוול אשר לגביו נטען שהוא זייפן או גנב.
                                                     
***משרד עורך דין ונוטריון טל קדש:  ייצוג חייבים וזוכים בהליכים משפטיים בבתי משפט ובהוצאה לפועל במסגרת התנגדויות לביצוע שטרות וכן ניהול הליכים מסחריים ומנהליים/מוניציפאליים.