ליטיגציה מסחרית | עו"ד טל קדש
עו"ד טל קדש - עורך דין ארנונה והיטלים, ליטיגציה ונ

עו"ד טל קדש - מיסוי מוניציפלי ▪️ ליטיגציה מנהלית, אזרחית ומסחרית ▪️ נוטריון

Dun's 100 - דירוג מיסוי מוניציפלי - משרד עו"ד טל ק
BDI CODE- דירוג מיסוי מוניציפאלי - משרד עורכי דין
בקרו אותנו גם בפייסבוק
פנה אלינו לייעוץ
arrow-left, arrow-left, previous, left
יש לך שאלה?

ליטיגציה אזרחית מסחרית

משרדנו מתמחה במתן ייצוג בכל שלבי הסכסוך המשפטי הכולל בשלב הראשון את גיבוש אסטרטגיה המתאימה לניהול התיק תוך שיתופו המלא של הלקוח והתחשבות בצרכיו ובמטרותיו, וכלה בייצוג בפני הערכאות השונות ובכלל זה בבתי המשפט, בבתי הדין, במוסד לבוררות, במסגרת הליכי גישור ובפני טריבונלים שונים. 

ליטיגציה מסחרית - על מנת לייעל את ההליכים ומשפטיים ובכדי לחסוך הוצאות משפטיות ללקוחותינו אנו מעדיפים, בהתאם לנסיבותיו הפרטניות של כל תיק, לנהל משא ומתן מחוץ לכתלי בית המשפט כאשר בהתאם לאופי הסכסוך הניצב על הפרק אנו מוכנים לשקול ניהול הליכים אלטרנטיביים כדוגמת הליכי גישור או בוררות.
 
ליטיגציה – תחומי העיסוק של המשרד:
 • תביעות כספיות על רקע סכסוכים עסקיים ואישיים.
 • ניהול הליכים מכח חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג -1973 וחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א- 1970- וזאת בגין התנהלות מצד מפרי חוזים לאחר כריתתם, ניהול תביעות אכיפה ופיצויים לנוכח ניהול משא ומתן בחוסר תום לב ובדרך מקובלת, הליכים לאכיפת הסכמים.
 • נקיטת הליכים לביטול הסכמים לנוכח הפרתם היסודית או אם לנוכח מכח פגמים הרצון החוזי כדוגמת טעות, הטעייה, עושק כפייה, ביטול חוזים פסולים אשר תכנם או מטרתם בלתי חוקיים.
 • תביעות השבה כנגד רשויות בגין גבייה לא חוקית של חיובים מוניציפאליים.
 • תובענות למתן חשבונות כנגד שותף במסגרת סכסוך עסקי.
 • נקיטת סעדים זמניים דחופים ומידיים כדוגמת: צווים זמניים, צווי מניעה, עיקולים זמניים, כינוס נכסים, צווי עיכוב יציאה מן הארץ, סעדים הצהרתיים ואכיפתיים.
 • נקיטת הליכים לשמירת זכויות אדם ומניעת פגיעה שאינה מידתית בזכויות אדם, נקיטת הליכים למניעת עוולות חוקתיות (הפליה על רקע דת, מין גזע, מוגבלות פיסית, פגיעה בכבוד) ותשלום פיצויים בגין פגיעה בזכויות אדם ועוולות חוקתיות תוך יישום עקרונות מן המשפט המנהלי והמשפט החוקתי.
 • הגשת עתירות מנהליות כנגד מוסדות ציבור ורשויות מקומיות.
 • ייצוג בתחום המיסוי המוניציפאלי- דיני ארנונה, היטלי פיתוח, היטלי השבחה, ייצוג מול רשות המים ומול תאגידי מים וביוב. 
 • ניהול הליכים בתחום המקרקעין- רכוש משותף, תביעות בעלות, המרצות פתיחה, דיני הפקעות, ייצוג בתחום הדיירות המוגנת (מניעת פינוי דיירים, סעד מן הצדק, סעד מן הצדק הפוך ועוד).
 • ליקויי בנייה – ייצוג דיירים בבתים משותפים כנגד קבלנים ורשויות מקומיות בגין ליקוי בניה בדירות וברכוש המשותף. כמו כן ניהל המשרד הליכים משפטיים בגין ירידת ערך לדירות לנוכח תכנון לקוי של חניון תת קרקעי והעדר אפשרות להשתמש בחניון ובחניות בצורה סבירה. ההליכים המשפטיים נוהלו כנגד רשויות מקומיות, קבלנים, יועצי תנועה ומשרדי אדריכלים. במסגרת הליכים אלו נפסקו פיצויים בסך מאות אלפי שקלים לבעלי הדירות. משרדו של עוה"ד טל קדש פועל בשיתוף פעולה עם שורת מומחים, שמאים ויועצי תנועה, על מנת להבטיח מקסום זכויותיהם של בעלי הדירות לטיפול בליקוי הבניה ובפרט בליקויי חניות.
 • תביעות אזרחיות נגררות להליכים פליליים או ניהול תביעות אזרחיות לאחר סיום ההליכים הפליליים לשם הבטחת מקסום פיצויים לקורבנות עבירה מכח דיני הנזיקין.
 • הרמת מסך התאגדות בעת ניצול לרעה של אישיותה המשפטית הנפרדת של החברה ובהתאם לתנאים הקבועים בסעיף 6 לחוק החברות.
 • נקיטת הליכים משפטיים כנגד נושאי משרה בחברה בגין הפרת חובת אמון וחובת הזהירות.
 • ייצוג בעלי מניות ובעל שליטה בחברות פרטיות בהליכים שעניינם הסרת קיפוח מיעוט ומתן סעדים בהתאם לסעיף 191 לחוק החברות- עת נהל עניין מענייניה של חברה בדרך שיש בה משום קיפוח של בעלי המניות שלה, כולם או חלקם, או שיש חשש מהותי שיתנהל בדרך זו.
 • מתן סעדים הנוגעים לחובות בעלי מניות לנהוג בתום לב בהפעלת זכויותיהם ובמילוי חובותיהם כלפי החברה, וכלפי בעלי המניות האחרים בתום לב ובדרך מקובלת, תוך הימנעות מניצול לרעה של כוחם בחברה.
 • תובענות ייצוגיות.
 • ניסוח הסכמי ממון ואישורם בבתי המשפט לענייני משפחה.