תקיפת חיובי מים והתנהלות מול תאגידי מים, ביוב ורשות המים – עו"ד טל קדש
עו"ד טל קדש - עורך דין ארנונה והיטלים, ליטיגציה ונ

עו"ד טל קדש - מיסוי מוניציפלי ▪️ ליטיגציה מנהלית, אזרחית ומסחרית ▪️ נוטריון

Dun's 100 - דירוג מיסוי מוניציפלי - משרד עו"ד טל ק
BDI CODE- דירוג מיסוי מוניציפאלי - משרד עורכי דין
בקרו אותנו גם בפייסבוק
פנה אלינו לייעוץ
arrow-left, arrow-left, previous, left
יש לך שאלה?

תקיפת חיובי מים


התנהלות מול תאגידי מים וביוב ומול רשות המים

משרדנו מעניק ייעוץ משפטי בנושא חיובי מים, ביוב, ביטול עיצומים כספיים:
עוה"ד טל קדש העוסק בתחומי המיסוי המוניציפלי והמשפט המנהלי-  מעניק ליווי שוטף לצרכני מים עסקיים או לנציגויות בתים משותפים בגין צריכת מים חריגות, חשודות מנופות אשר על פניו נחזות להיות בלתי תקינות ותואמת את הצריכה האמיתית או כזו שאינה עולה בקנה אחד עם כללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה לשירות), תשע"א- 2011.
משרדנו מתנהל כדבר שבשגרה מול תאגידי מים לצורך הבטחת תקינות מדי המים ובדיקתם על ידי מעבדות מוסמכות.
משרד עו"ד טל קדש נוקט בהליכים כנגד תאגידי מים – תביעות לעצירת הליכי גביה ולבירור חיובי המים , תביעות השבה של חיובים כספים שנגבו ביתר שלא כדין על ידי תאגידי מים.
משרדנו מתנהל מול רשות המים שהינה הרשות הממשלתית העוסקת באסדרת משק המים ובכלל זאת בפיקוח על תאגידי המים המחויבים לפעול בהתאם לחוק המים ולכללי המים השונים.
משרד עו"ד טל קדש  עורך דין מים - מלווה צרכנים עסקיים ופרטיים בנושאי חיובי מים מנופחים, חריגים, חשודים ובלתי מוסברים.
משרדנו פעל להגשת תלונות לרשות המים כנגד תאגידי מים והן השגות בגין דמי מים לרשות המים.
משרדנו צבר ניסיון רב בכל הקשור להתמודדות משפטית מול תאגידי המים העירוניים.
ייצוג בהליכים משפטיים הנוגעים לאיכות הסביבה קרי שימוש בחומרים מסוכנים ו/או פליטה של חומרים מסוכנים, זיהום אוויר וכיוצ"ב.
ייצוג אל מול רשויות האכיפה לנוכח השתת קנסות, או עיצומים כספיים בפני טריבונלים מנהליים.
ראו פרסומים של פסקי דין של משרדנו עורך דין טל קדש -  בעניין ביטול חיובי מים בעשרות אלפי שקלים של צרכנים:

https://sfilev2.f-static.com/image/users/418063/ftp/my_files/%D7%A4%D7%A1%D7%93_%D7%9E%D7%99_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91%D7%99%D7%9D_%D7%97%D7%99%D7%95%D7%91%D7%99_%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%A4%D7%95%D7%A1%D7%98-1.jpg?id=32283771

לחץ כאן:
https://sfilev2.f-static.com/image/users/418063/ftp/my_files/%D7%9E%D7%99%20%D7%A9%D7%A7%D7%9E%D7%94%20%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%9C%20%D7%97%D7%95%D7%91%20%D7%9E%D7%99%D7%9D%20.jpg?id=32563934

התנהלות מול תאגידי מים וביוב ומול רשות המים

על הצרכן כי לוודא כי מוני המים הינם תקינים או שמא בלתי מכוילים ותקולים במקרה של קריאות שגויות.
משרדנו עומד על כינוס ועדת פשרות לשם מתן הנחות ומחיקת חיובי מים שגוים.
במקרים קיצוניים שבו נגוע החוב בהתיישנות או בשיהוי בלתי מוסבר מצד התאגיד.
 יש להימנע מעיקול חשבון הצרכן ומניעת הליכי גבייה עד לליבון הנושא או הגשת תביעה לבית המשפט.
יש לוודא כי התאגיד אינו מבצע עבודות תחזוקה לצנרת בקרבת הנכס או בצינורת המספקים מים לאיזור שבו מצוי הנכס, באופן העלול לגרום לצריכה חריגה ולקריאה שגוייה במונים.
יש לתת את הדעת לאבחנות בכללי תאגידי מים בין צריכה רגילה לצריכה שאינה צריכה רגילה:
כל אחת מהצריכות מצריכה התייחסות זמן אמת הן מצד התאגיד המחויב להתריע ולהימנע מחיובי יתר את הצרכנים!
"צריכה רגילה" הינה הכמות שעברה במד מים משויך או במד המים הראשי בנכס, לפי העניין, בתקופה המקבילה בשנה הקודמת, ובלבד שלא התקיימו לגביה נסיבות חריגות, ובהעדר תקופה מקבילה כאמור – הכמות הממוצעת שעברה בשתי תקופות החיוב האחרונות אשר בהן נקרא מד המים המשויך או מד המים הראשי בנכס, לפי העניין, שלא התקיימו לגביהן נסיבות חריגות
"צריכה גבוהה"  הינה כמות המים שנמדדה במד-מים משויך, ובמד-מים ראשי – הפרשי המדידה שנמדדו, השווה או העולה על 130 אחוזים אך נמוכה מ-150 אחוזים מהצריכה הרגילה או מהפרשי המדידה הרגילים, לפי העניין.
"צריכה חריגה" הינה כמות המים שנמדדה במד-מים משויך, ובמד-מים ראשי – הפרשי המדידה שנמדדו, השווה או העולה על 150 אחוזים מהצריכה הרגילה או מהפרשי המדידה הרגילים, לפי העניין.
"צריכה חריגה מאוד" הינה כמות המים שנמדדה במד-מים משויך, ובמד מים ראשי – הפרשי המדידה שנמדדו, השווה או העולה על 200 אחוזים מהצריכה הרגילה במד-המים או מהפרשי המדידה הרגילים, לפי העניין.

הזרמת מי שפכים

חוק תאגידי מים וביוב קובע את סמכויות תאגידי המים והביוב, לקבוע הוראות העוסקות בטיפול בשפכי "מפעלים" וניטורם.

מטרת כללי תאגידי המים והביוב הינה מניעת פגיעה במערכות ביוב ונזקים ומטרדים לציבור או לסביבה הנגרמים משפכי תעשייה.

הזרמת מי שפכים - המשרד מייצג רשתות של בתי מלון בתחום זה ופועל נמרצות להדיפת חיובים אשר אינם עולים בקנה אחד עם כללי תאגידי המים והביוב, בכלל זאת באמצעות הגשת השגות, עררים, פניות לרשות המים והמפקח על שפכי תעשייה.

משרדנו צבר ניסיון בכל הקשור להתנהלות מול מפעלים מול תאגידי מים וביוב ובכל הקשור להזרמת מי שפכים למערכת הביוב.