עורך דין טל קדש - ניהול הליך משפטי על פי חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות ציבוריים
עו"ד טל קדש - עורך דין ארנונה והיטלים, ליטיגציה ונ

עו"ד טל קדש - מיסוי מוניציפלי ▪️ ליטיגציה מנהלית, אזרחית ומסחרית ▪️ נוטריון

Dun's 100 - דירוג מיסוי מוניציפלי - משרד עו"ד טל ק
BDI CODE- דירוג מיסוי מוניציפאלי - משרד עורכי דין
בקרו אותנו גם בפייסבוק
פנה אלינו לייעוץ
arrow-left, arrow-left, previous, left
יש לך שאלה?

ניהול הליך משפטי על פי חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות ציבוריים

משרדנו  מהווה חוד חנית בשמירה על זכויות הפרט ובהכרה בערך השוויון אשר הועלה לזכות חוקתית בעלת מדרג נורמטיבי גבוהה.

משרד עו"ד טל קדש מגן על הפרטים מפני עוולות של גופים ציבוריים ובין היתר עם מפני התנהלות מפלה, משפילה, מנוכרת שלא על בסיס ענייני ומתחייב מאופיו של השירות הציבורי, בין היתר, מחמת דת, מין, לאום, ארץ מוצא השקפה, השתייכות מפלגתית.

נתקלתם ביחס משפיל או מבזה? נמנעה כניסת למקום ציבורי באופן שאינו הולם? נמנע מכם שירות באופן המצביע על כשל בהתנהלות מספק השירות? פנו אלינו לקבלת ייעוץ בעניין הגשת תביעה משפטית לבית המשפט לפי חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, תשס"א 2000.

חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, תשס"א 2000 (להלן: "חוק איסור הפליה") נועד לקדם את השוויון ולמנוע הפליה בכניסה למקומות ציבוריים ובהספקת מוצרים ושירותים, כאשר ניתן לומר כי תכליתו של הסעיף הינה מניעת תופעה שלילית של הפליה והקניה לכל אדם הזדמנות שוויונית ליהנות ממוצרים , שירותים וכניסה למקומות ציבוריים המיועדים לציבור הרחב.

חוק איסור הפליה אוסר על מי שעיסוקו בהספקת מוצר או שירות ציבורי או בהפעלת מקום ציבורי להפלות בהספקת מוצר או שירות ציבורי במתן הכניסה למקום הציבורי או במתן שירות במקום הציבורי, מחמת גזע, דת או קבוצה דתית, לאום, ארץ מוצא, מין, נטייה מינית, השקפה, השתייכות מפלגתית, גיל, מעמד אישי, הורות או לבישת מדי כוחות הביטחון וההצלה או ענידת סמליהם.

שירות ציבורי"  בהתאם להגדרה בחוק איסור הפליה כולל  "שירותי תחבורה, תקשורת, אנרגיה, חינוך, תרבות, בידור, תיירות ושירותים פיננסיים, המיועדים לשימוש הציבור".

שירותים פיננסים" כוללים על פי ההגדרה בחוק איסור הפליה-  "שירותי בנקאות, מתן אשראי וביטוח ו - "שירותי תחבורה" – הינם שירותים אשר ניתנים לציבור באמצעות "אוטובוסים, רכבות, תובלה אווירית, אניות, שירותי הסעה והשכרת רכב".

חוק איסור הפליה מחיל את עקרונות המשפט הציבורי ובפרט את עיקרון השוויון אל תוך המשפט הפרטי, קרי על בתי עסק הנותנים שירותים ומספקים מוצרים לציבור.

מעשה או מחדל בניגוד לחוק איסור הפליה, מהווה עוולה אזרחית והוראות פקודת הנזיקין (נוסח חדש) יחולו עליהם. בית המשפט רשאי לפסוק בשל עוולה לפי חוק איסור הפליה, פיצויים ללא הוכחת נזק בשיעור שלא יעלה על 50,000 ₪.

חוק איסור הפליה אף מכיר בכך שקיים קושי להוכיח קיומה של נקיטת הפליה כלפי מאן דהוא מבוצעת באופן שאינו גלוי כי אם כדרך התנהגות פסולה וביחס לפרט מסוים, הווה אומר שלא באופן פומבי או סיסטמתי ולכן נקבעו בסעיף 6 לחוק איסור הפליה, חזקות אשר במידה והתובע יוכל להוכיח את קיומן, תתקבל הטענה לקיומה של הפליה מצד נותן השירות או מספק המוצר.

יש לציין כי התנהגות מסוימת לא תעלה כדי הפליה במידה והדבר מתחייב מאופיו או ממהותו של המוצר, השירות הציבורי או המקום הציבורי או כאשר האקט שלטענת התובע הוא מפר את חוק איסור הפליה, מבוצע על ידי ארגון או מועדון, שאינו למטרות רווח, ונעשה לשם קידום צרכים מיוחדים של הקבוצה שאליה משתייכים החברים במועדון או בארגון, ובלבד שצרכים מיוחדים כאמור את מטרת החוק או בעת קיומן של מסגרות נפרדות לגברים או לנשים במצב שבו אי ההפרדה תמנע מחלק מהציבור את הספקת המוצר או השירות הציבורי או את הכניסה למקום הציבורי, ובלבד שההפרדה מוצדקת.