עורך דין טל קדש - עולים מאתיופיה הצליחו בעתירה מנהלית נגד משרד הקליטה
עו"ד טל קדש - עורך דין ארנונה והיטלים, ליטיגציה ונ

עו"ד טל קדש - מיסוי מוניציפלי ▪️ ליטיגציה מנהלית, אזרחית ומסחרית ▪️ נוטריון

Dun's 100 - דירוג מיסוי מוניציפלי - משרד עו"ד טל ק
BDI CODE- דירוג מיסוי מוניציפאלי - משרד עורכי דין
בקרו אותנו גם בפייסבוק
פנה אלינו לייעוץ
arrow-left, arrow-left, previous, left
יש לך שאלה?

עולים מאתיופיה הצליחו בעתירה מנהלית נגד משרד הקליטה


עולים חדשים מאתיופיה הגישו באמצעות משרד עו"ד טל קדש עתירה מנהלית לבית המשפט לעניינים מנהליים בחיפה כנגד משרד העליה והקליטה, בשל יישום שגוי של נוהל מענקי דיור לעולים מאתיופיה המתגוררים במרכז קליטה ו/או באתרי קליטה.

העותרים הינם עולים חדשים מאתיופיה, המתגוררים במרכזי קליטה ברחבי הארץ וזכאים למענקי דיור בסך של עשרות ומאות אלפי שקלים, בהתאם לזכאותם על פי ההנחיות אשר הוציאו לפועל את החלטת הממשלה.

העולים חתמו על הסכמים לרכישת דירות מגורים המותנים במתן אישור למענק מטעם משרד הקליטה, בהתאם להנחיות משרד הקליטה והעלייה בעניין מענקי דיור לעולים מאתיופיה.

משרד הקליטה אמור היה לאשר את הזכאות למענקים בתוך שבועות בודדים, לאחר קבלת החוזים באמצעות בא כוחם של העולים החדשים.

סחבת בירוקרטית אל מול משרד הקליטה

בפועל, לא השיב משרד הקליטה הן לפניות העולים והן לפניות בא כוחם במשך חודשים רבים לאחר החתימה על החוזים, באופן אשר אילץ אותם להגיש עתירה מנהלית לצורך קבלת צווי עשה וזאת לנוכח החשש כי החוזים יבוטלו בשל הסחבת.

רק כחודש לאחר הגשת העתירה הואיל משרד הקליטה לתת אישור זכאות למענק דיור ביחס לשני עולים, וביחס לעולה חדשה נוספת הוגשה הודעה לבית המשפט בדבר ביטול ההסכם עליו חתמה, לנוכח השתהות משרד הקליטה בהעברת האישור לזכאות כאמור.

בשל השתהות משרד הקליטה בהעברת אישור זכאות למענק, ניצבו העולים בפני חוסר ודאות באשר לרכישת הדירה על פי הסכמים עליהם חתמו. 

במסגרת העתירה נטען כי תפקודו של משרד הקליטה בטיפול בעולים היה שגוי, בלתי הגון הנגוע כפי הנראה בשיקולים זרים של דרג פקידותי אשר באופן שרירותי מצא לנכון שלא ליתן אישור למענקי דיור להם זכאים העולים כדין רק בגלל שהעולים במסגרת הסכמי המכר התחייבו לשלם עמלת תיווך בשיעור מקובל על פי חוק. אין המדובר בעמלת תיווך מופרזת חלילה כי אם בשיעור הקבוע בחוק המתווכים במקרקעין ובגין סל שירותים מקיף. לעולים נמסר בעל פה על ידי דרג פקידותי כי לא היו רשאים לכלול בהסכמי המכר תשלום למתווך, בשל הטענה כי אין המדינה אמורה לממן עמלת תיווך לכאורה, ואולם עמדה זו הנוגדת את חופש החוזים וגם את הנחיות המדינה בדבר מתן מענקים לעולים חדשים, לא מצאה ביטויה בטענות משרד הקליטה ובמילא כל ההבהרות שביקש משרד הקליטה לקבל לכל העסקאות – הועברו באופן מידי ובזמן אמת כך שלא היתה כל סיבה לסחבת הבלתי מוסברת של משרד הקליטה בהעברת האישורים למענקי דיור, זמן קצר לאחר העברת חוזי הרכישה. 

בשל התנהלות משרד הקליטה, נאלצו העולים, מעת לעת, להאריך את החוזים אשר היו מותנים בתנאי מתלה בשל אי קידום הנושא על ידי משרד הקליטה. כמו כן, בסופו של דבר, נאלצו העולים אשר הגישו את העתירה באמצעות עוה"ד טל קדש, בשל אותה השתהות בהעברת עמדת משרד הקליטה, לספוג עלויות ישירות כדוגמת עליית הריבית במשק אשר ייקרה את המשכנתאות אשר אמורים העולים ליטול לצורך מימון רכישת הדירה. 

הגם שהיבטים אלו הנוגעים לנזקי העולים ולרשלנות משרד הקליטה אינם מצויים בסמכותו של בית המשפט לעניינים מנהליים, הרי שהם מצביעים על הפעלת שיקול הדעת השגוי אשר הופעל על ידי משרד הקליטה.

יש לזכור שמשרד הקליטה משמש כנאמן של העולים החדשים הזכאים למענקי דיור ועליו לפעול במסירות ובשקידה להפעלת הסמכות, מתוך אמון ונאמנות, קל וחומר עת עסקינן ביישום החלטת ממשלה הנוגעת לקבלת מענקי דיור.

לסיכום 

הצלחת העתירה המנהלית שהגישו העולים החדשים מאתיופיה נגד משרד הקליטה מדגישה את חשיבות הייצוג המשפטי והידע המקצועי במשפט המנהלי. בסיועו של עורך הדין טל קדש הצליחו העולים להבטיח את קבלת מענקי הדיור שלהם הם זכאים על פי החלטת הממשלה ולהגן על זכויותיהם החוזיות והקנייניות. 

התיק משמש תזכורת לתפקיד המכריע שממלאים עורכי דין העוסקים בתחום המשפט המנהלי בהבטחת עשיית צדק לכל לרבות לאוכלוסיות מוחלשות אשר לעיתים מידת נגישותן לערכאות הינה נמוכה.

לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת.