פנה אלינו לייעוץ

arrow-left, arrow-left, previous, left

יש לך שאלה?

פסקי דין תקדימיים של עו"ד טל קדש


ייצוג לקוחות על ידי עוה"ד טל קדש בתביעה כספית הנוגעת לחיובי מים.

התוצאה: מי אביבים ועיריית תל אביב שילמו פיצויים ע"ס 37,300 ₪ בגין גביית יתר של מים כולל תשלום שכר טרחה, תוך מחיקת חוב מים בספרים ע"ס 20,000 ₪!.


ייצוג חייב בארנונה כנגד עיריית תל אביב בעתירה מנהלית. התוצאה: הפחתת 50% מחובות הארנונה בשל טענת התיישנות ושיהוי מצד עירית תל אביב .


ייצוג עו"ד טל קדש מול עיריית הוד השרון. התוצאה: ביטול חיובים ע"ס מאות אלפים בשל התיישנות ורשלנות של עיריית הוד השרון.


ייצוג דייר מוגן בבית המשפט המחוזי על ידי עוה"ד טל קדש. התוצאה: פיצוי דייר מוגן בסך של 1.1 מיליון ₪ במסגרת סעד מן הצדק הפוך .


ייצוג לקוחות על ידי עוה"ד טל קדש במסגרת עתירה מנהלית נגד עירית טבריה. התוצאה: חרף עמדת הרשות, תכונס ועדת הנחות להפחתת חיובי ארנונה והפעלת שיקול דעת פרטני בעניין מצבם הכלכלי של העותרים.


ייצוג חברה מסחרית ע"י עו"ד טל קדש במסגרת עתירה מנהלית נגד עירית רמת גן. התוצאה: ביטול חיוב רטרואקטיבי בארנונה ע"ס 3.3 מיליון ₪ תוך חיוב העירייה בהוצאות גבוהות.


ייצוג לקוח על ידי עוה"ד טל קדש במסגרת ערעור מנהלי מול עירית תל אביב. התוצאה: סיווג כבית מלאכה במקום סיווג של בית עסק תוך חיוב העירייה בהוצאות גבוהות.


ייצוג עוה"ד טל קדש בועדת ערר לענייני ארנונה בתל אביב. התוצאה: ביטול חיוב ארנונה על קרקע תפוסה ומתן פטור מוחלט מחיוב לקרקע. חיסכון משמעותי ללקוח.


ייצוג עו"ד טל קדש בוועדת ערר לענייני ארנונה בראשון לציון. התוצאה: סיווג נכס כבית מלאכה במקום סיווג של בית עסק.


ייצוג עו"ד טל קדש בועדת ערר לענייני ארנונה בתל אביב. התוצאה: פטור מארנונה למספר נכסים בשל היותם לא ראויים לשימוש.


ייצוג עו"ד טל קדש בועדת ערר לענייני ארנונה בתל אביב. התוצאה: ביטול חוב ארנונה לחנות בתחנה המרכזית בתל אביב .

 
 

תחומי התמחות:

מיסוי מוניציפאלי
משפט מנהלי ציבורי
בנקאות ומשפט מסחרי

פרטי התקשרות:

כתובת: רחוב ז'בוטינסקי 7, קומה 35, מגדל משה אביב, רמת גן
טלפונים: 072-33-80-215 6121281 – 03
פקס: 153-36121281
דוא"ל: tal@kadesh-law.co.il