רישוי עסקים | עו"ד טל קדש

פנה אלינו לייעוץ

arrow-left, arrow-left, previous, left

יש לך שאלה?

רישוי עסקים

משרדנו מתמחה בתקיפת החלטות הרשויות המקומיות שלא ליתן רישיון עסק ו/או להגביל את רישיון העסק מטעמים שאינם מידתיים ושאינם
 
סבירים או למשל כאלו הנגועים בשיקולים זרים או במימד של אפליה.
 
רישוי עסקים - הליך הנוגע למתן רישיון עסק, קשור בטבורו לחופש העיסוק של הפרט, שהינה זכות יסוד חוקתית ובעלת מדרג נורמטיבי גבוהה מיתר החוקים
במדינת ישראל, ומכאן גם נובע ההכרח שלא למנוע מאדם רישיון עסק, אלא רק במקרים קיצוניים (כדוגמת מטרד חמור, סכנה לציבור וכיוצ"ב).
 
רישוי עסקים - ידוע כי החלטות הרשויות בנוגע לרישוי העסקים, קשורים בממשק ישיר, גם לדיני התכנון והבניה, וביחד עם זאת, באיזון שבין הזכות החוקתית
לחופש העיסוק אל מול החריגה הקלה מהיתר (לשם ההמחשה), על בית המשפט יהיה למצוא את האיזון ההולם והמידתי, על מנת לאפשר לבית
עסק לפעול ולהתפרנס.
משרדנו ער לקשיים שמערימות הרשויות המקומיות על בעלי עסקים, אשר השקיעו משאבים רבים בבניית בית העסק, ונאלצים להתמודד עם הליכים בירוקרטים קשים עד לקבלת רישיון העסק או למקרה קיצון של מתן צווים לסגירת בית העסק.
 
 

תחומי התמחות:

מיסוי מוניציפאלי
משפט מנהלי ציבורי
בנקאות ומשפט מסחרי

פרטי התקשרות:

כתובת: רחוב ז'בוטינסקי 7, קומה 33, מגדל משה אביב, רמת גן
טלפונים: 072-33-80-215 6121281 – 03
פקס: 153-36121281
דוא"ל: tal@kadesh-law.co.il