עורך דין טל קדש - שמירה והגנה על זכויות הפרט , מאת עו"ד טל קדש
עו"ד טל קדש - עורך דין ארנונה והיטלים, ליטיגציה ונ

עו"ד טל קדש - מיסוי מוניציפלי ▪️ ליטיגציה מנהלית, אזרחית ומסחרית ▪️ נוטריון

Dun's 100 - דירוג מיסוי מוניציפלי - משרד עו"ד טל ק
BDI CODE- דירוג מיסוי מוניציפאלי - משרד עורכי דין
בקרו אותנו גם בפייסבוק
פנה אלינו לייעוץ
arrow-left, arrow-left, previous, left
יש לך שאלה?

שמירה והגנה על זכויות הפרט , מאת עו"ד טל קדש

שמירה והגנה על זכויות הפרט , מאת עו"ד טל קדש
 
משרד עוה"ד ונוטריון טל קדש, חרט על דגלו ייצוג אזרחים אשר זכויותיהם החוקתיות נפגעו הן מרשויות ציבור והן מגורמים פרטיים (בתי עסק או אנשים פרטיים) - מכח חוק איסור אפליה, מכח חוקי יסוד כבוד האדם וחירותו, מכח דיני הנזיקין הכללים, מכח חוק החוזים, פקודת העיריות, גביית מיסים שאינה חוקית תוך רשלנות זועקת של הרשות המקומית, התגוננות מפני עיצומים כספיים, עבירות מנהליות .
 
משרד עוה"ד טל קדש- הינו משרד מקצועי ובעל מוניטין וניסיון רב בייצוג בכל הערכאות בפרט בעניינים הנוגעים לשמירה על זכויות 
 
אפליה שאינה מוצדקת ברחבת הספדים
זה מכבר קיבל בית המשפט תביעה כנגד חברת קדישא בשל הפרה מאולצת בין גברים לנשים ברחבת ההספדים מכח חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות ציבוריים.  
לא ניתן לאסור על תובעת להספיד את אבינה המנוח ברחבת הספדים ובתוך כך ליצור הפרדה בין אבלים על בסיס מין.
 
הפליה שאינה מוצדקת באוטובוס/ שירותי תחבורה
בית המשפט פסק כי תלמידת תיכון תקבל פיצויים משמעותיים מחברת אוטובוסים ציבורית עת הורה לה ולחברותיה נהג האוטובוס לעבור ולשבת במושב האחורי כדי לאפשר ישיבה של גברים חרדים אשר עמדו לידן. הנהג בהיותו  המוציא לפועל את מדיניות חברת האוטובוסים או בשל אחריותו השילוחית, חויב ביחד לחוד, עם המעסיקה לשאת בפיצויים בשל האפליה הבלתי מידתית בזכויות הנוסעת.
נזכיר כי חוק איסור אפליה קובע כי מי שעיסוקו בהספקת מוצר או שירות ציבורי או בהפעלת מקום ציבורי, לא יפלה בהספקת המוצר או השירות הציבורי, במתן הכניסה למקום הציבורי או במתן שירות במקום הציבורי, מחמת גזע, דת או קבוצה דתית, לאום, ארץ מוצא, מין, נטיה מינית, השקפה, השתייכות מפלגתית, מעמד אישי או הורות.
 
מתי לא תיחשב התנהלות בגדר אפליה אסורה?
עלינו לציין כי לא כל תביעה תתקבל ועלינו לציין גם את הצד השני של המתרס.
חוק איסור אפליה קובע כי התנהלות אשר יוצרת הפרדה המתחייבת מאופיו או ממהותו של המוצר, השירות הציבורי או המקום הציבורי, הינה מותרת, ולא תזכה את התובע בפיצויים על פי חוק איסור הפליה.
כך למשל, נפסק כי איסור על תובעת לעשות שימוש במקווה הכלים בשל היותה אישה אינו עולה בגדר אפליה אסורה בנסיבותיו הייחודיות של המקרה.
אין עוררין כי החוק נועד לשם מניעת אפליה שרירותית בין גברים לנשים ואולם גם בחוק מציב מספר חריגים לכלל איסור אפליה, כמפורט בסעיף 3(ד) אשר תוכנו יובא להלן:
"אין רואים הפליה לפי סעיף זה –
(1)     כאשר הדבר מתחייב מאופיו או ממהותו של המוצר, השירות הציבורי או המקום הציבורי;
(2)     כאשר הדבר נעשה על ידי ארגון או מועדון, שאינו למטרת רווח, ונעשה לשם קידום צרכים מיוחדים של הקבוצה שאליה משתייכים החברים במועדון או בארגון, ובלבד שצרכים מיוחדים כאמור אינם נוגדים את מטרת החוק;
(3)     בקיומן של מסגרות נפרדות לגברים או לנשים, כאשר אי הפרדה תמנע מחלק מן הציבור את הספקת המוצר או השירות הציבורי, את הכניסה למקום הציבורי, או את מתן השירות במקום הציבורי, ובלבד שההפרדה היא מוצדקת, בהתחשב, בין השאר, באופיו של המוצר, השירות הציבורי או המקום הציבורי, במידת החיוניות שלו, בקיומה של חלופה סבירה לו, ובצורכי הציבור העלול להיפגע מן ההפרדה".