עורך דין טל קדש - גוף ציבורי - מכרז פומבי

פנה אלינו לייעוץ

arrow-left, arrow-left, previous, left

יש לך שאלה?

גוף ציבורי - מכרז פומבי

האם גוף ציבורי המוציא מכרז פומבי רשאי שלא לבחור בהצעה הזולה ביותר כזוכה?
האם גוף ציבורי המוציא מכרז פומבי רשאי שלא לבחור בהצעה הזולה ביותר? עו"ד טל קדש על פסיקת בית המשפט לעניינים מנהליים בעניין זה.

בעתמ (ת-א) 2035/09 א.י.ל. סלע (1991) בע"מ נ´ מע"צ החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ דובר במכרז בו הזמינה מע"צ החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ (להלן: "מע"צ") הצעות להתקשרות בחוזה לסלילת כביש בעלות של למעלה מ-150 מיליון ₪.

ההצעה הזולה ביותר הוצעה על ידי א.י.ל. סלע (1991) בע"מ (להלן: "העותרת"). ועדת המכרזים של מע"צ סברה כי המחירים שהציעה העותרת בהצעתה, היו בלתי סבירים, ומשכך החליטה לזמן את נציגי העותרת לישיבת הבהרה לאחריה החליטה, כי העותרת לא סיפקה הסברים משכנעים להבהרת המחירים הבלתי ריאליים שבהצעתה ועל כן פסלה את ההצעה, וקבעה כי הזוכה הינה חברה בשם חופרי השרון בע"מ, אשר הציעה את ההצעה השניה הזולה ביותר.

על ההחלטה לפסול את הצעתה כאמור עתרה העותרת לבית המשפט לעניינים מנהליים בטענה כי לוועדת המכרזים לא היתה סמכות לפסול את ההצעה רק בכלל שהיתה הזולה ביותר ומן הטעם שיש בה רווח נמוך למציע.

מנגד, טענה מע"צ, כי הצעת העותרת הייתה נמוכה באופן משמעותי מאלו של קבוצת הביקורת ומהאומדן וכי ניתנה לעותרת הזדמנות להבהיר לוועדת המכרזים של המשיבה כיצד היא מתכוונת לעמוד בהצעתה, אך העותרת, כשלה בכך.

בניתוחו, קבע בראש ובראשונה בית המשפט לעניינים מנהליים, כי ועדת מכרזים אינה חייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר וכי היא אף מחויבת לבחון את ההצעות, על מנת לוודא כי "בבחירת הצעה זולה מדי לא ייצא שכרה בהפסדה". 

באילו מקרים רשאית ועדת מכרזים לפסול את ההצעה הזולה ביותר: המקרה הראשון,  כאשר מציע ההצעה הזולה ביותר נעדר איתנות כלכלית. המקרה השני, כאשר המחיר המוצע כולל את שכר העובדים ומתברר כי השכר שישולם לעובדים נמוך מהמותר על פי חוק. המקרה השלישי, כאשר קיים חשש לביצוע עבודה ברמה ירודה, כגון שימוש בחומרים זולים שיפגעו באיכות העבודה. המקרה הרביעי,  כאשר ההצעה היא הצעה "תכסיסנית". המקרה החמישי, כאשר המחיר המוצע הינו "מחיר שלילי". בכל מקרה,  פסילת הצעה זולה אינה יכולה להתבצע על סמך תחושות בטן או השערות. 

במקרה זה, נפסק על ידי בית המשפט לעניינים מנהליים , נפלו מספר פגמים בהחלטת מע"צ לפסול את הצעת העותרת: ועדת המכרזים החליטה כי המחירים שהציעה העותרת נמוכים באופן משמעותי מבחינה כספית ואינם סבירים. הוועדה לא התייחסה בהחלטתה לפסול את הצעת העותרת, זולה לשאלה מדוע קיים חשש כי העותרת לא תוכל לעמוד בביצוע . עצם החשש כי המציע לא יוכל לעמוד בביצוע הצעתו אינו מספיק לפסילת ההצעה, קבע בית המשפט. על הוועדה היה לפרט את הנימוק להחלטתה. האם החומרים שמציעה העותרת לביצוע העבודות הינם מוצרים מאיכות ירודה? האם היא, הועדה, חוששת כי ביצוע העבודות במחירים שנקבה העותרת עלולים להביא להתמוטטותה. יתרה מכך,  נפסק כיהוועדה לא התייחסה להסברים השונים שסיפקה העותרת לוועדה במסגרת ישיבת ההבהרות כאמור, בפרט להסבר העותרת, כי הציעה מחיר זול כדי לחדור לשוק ולהתחיל לעבוד עם מע"צ, איתה חתמה על הסכם לביצוע עבודות נשוא המכרז.

במקרה זה, בית המשפט פסק כי החלטת הוועדה לפסול את הצעת העותרת בטלה וכי הצעת העותרת היא הזוכה.

לסיכום, וועדת מכרזים אשר בוחרת שלא לקבל את ההצעה הזוכה ביותר כהצעה הזוכה במכרז, מחוייבת, ככל טריבונל ציבורי, לנמק את השיקולים אשר עמדו נגד עיניה ואשר בגינם הוחלט שלא לקבל את ההצעה הזולה, אשר מתיימרת לבצע את העבודות תוך חיסכון לקופה הציבורית. כפי שהובהר, במקרים בהם בין שני צידי המתרס ניצב שיקול המחיר הזול של מציע, לעומת איכות הביצוע או השירות נשוא המכרז, על הוועדה לערוך איזון אינטרסים ולהעמיד בפני זרקור את השאלות המחשידות, בפרט שמדובר בהצעות זולות משמעותית ממחיר השוק.

עו"ד טל קדש - עורך דין דיני מכרזים, עורך דין דיני מכרזים בתל אביב
*כל המוצג במאמר זה הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות יעוץ ו/או חוות דעת משפטית כלשהי. המחבר ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.
 
 

תחומי התמחות:

מיסוי מוניציפאלי
משפט מנהלי ציבורי
בנקאות ומשפט מסחרי

פרטי התקשרות:

כתובת: רחוב ז'בוטינסקי 7, קומה 51, מגדל משה אביב, רמת גן
טלפונים: 072-33-80-215 6121281 – 03
פקס: 153-36121281
דוא"ל: tal@kadesh-law.co.il