דיני מכרזים | עו"ד טל קדש

פנה אלינו לייעוץ

arrow-left, arrow-left, previous, left

יש לך שאלה?

דיני מכרזים

דיני מכרזים מהווים חלק בלתי נפרד מהמשפט המנהלי, הווה אומר בממשק שבין הרשות הציבורית, עורכת המכרז, לחברות עסקיות ולגופים פרטיים המבקשים להתמודד במכרזים ולהציע את שירותיהם לרשות.
 
עיקרון השוויון בפני כלל המשתתפים במרכז הינו עקרון העל בדיני מכרזים ולשם כך עלינו ליתן את הדעת ולהקפיד הקפדה יתרה, בנוגע לקיומם של פגמים בהתנהלות ועדת המכרזים, אם לשם ביטול המכרז שעל הפרק או לשם קבלת פיצויים שנגמו למשתתף שכספו ירד לטימיון בשל פגמים במכרז.
 
הנטיה בפסיקה הינה להימנע מביטול מכרז ולעשות שימוש בסעד זה בזהירות ובמשורה, כשמדובר בפגם שאינו ניתן לתיקון, במיוחד אם התוצאה תהא פרסום מכרז אחר, כדי לא לפתוח פתח להתקשרות עם מציע שלא היה זכאי לזכות במכרז המקורי ופגיעה בעקרון התחרות השוויונית, ולא לפגוע באינטרס הציבורי של הדחייה במימוש ההתקשרות ולפגוע באינטרס ההסתמכות של בעל ההצעה הזולה. יחד עם זאת, משנפל פגם מהותי במכרז עצמו לעיתים אין מנוס מביטולו גם אם קיימים שיקולים מעשיים או תקציביים התומכים באי ביטול המכרז, למשל במקרה שבו נבחר מציע שלא עמד בתנאי הסף של המכרז.
 
משרדנו מספק ייעוץ משפטי הן לגופים ציבוריים המפרסמים מכרזים והן ללקוחות המתמודדים על מכרזים בכל השלבים.
 
אנו פועלים ללא לאות לשם הגנה על מציעים אשר חשים כי נגרם להם עוול בגין השתתפותם במכרז:
  • תקיפה של הליכי מכרז באמצעות הגשת עתירה מנהלית לבית המשפט לעניינים מנהליים ולהגשת סעדים זמניים שתכליתם שימור המצב הקיים עד למתן החלטה שיפוטית.
  • במסגרת עתירה מנהלית, עומדים לרשות העותר מגוון סעדים כדוגמת פסילת הצעה הזוכה שלא עמדה בתנאי הסף או שמא מחמת היותה פגומה, תקיפת שיקול הדעת של וועדת המכרזים, יישום לקוי של הוראות המכרז וכיוצ"ב.
  • הגשת תובענה מנהלית לפיצויים בעילתה במכרז, כלומר תביעה המוגשת בגין אי זכייה או בעקבות מכרז שבוטל או בעקבות מכרז שלא התקיים.
 
 
 

תחומי התמחות:

מיסוי מוניציפאלי
משפט מנהלי ציבורי
בנקאות ומשפט מסחרי

פרטי התקשרות:

כתובת: רחוב ז'בוטינסקי 7, קומה 33, מגדל משה אביב, רמת גן
טלפונים: 072-33-80-215 6121281 – 03
פקס: 153-36121281
דוא"ל: tal@kadesh-law.co.il