עורך דין טל קדש - דיני מכרזים: האם בעל מכרז רשאי לפצל הצעות?
עו"ד טל קדש - עורך דין ארנונה והיטלים, ליטיגציה ונ

עו"ד טל קדש - מיסוי מוניציפלי ▪️ ליטיגציה מנהלית, אזרחית ומסחרית ▪️ נוטריון

Dun's 100 - דירוג מיסוי מוניציפלי - משרד עו"ד טל ק
BDI CODE- דירוג מיסוי מוניציפאלי - משרד עורכי דין
בקרו אותנו גם בפייסבוק
פנה אלינו לייעוץ
arrow-left, arrow-left, previous, left
יש לך שאלה?

דיני מכרזים: האם בעל מכרז רשאי לפצל הצעות?

מה המשמעות של "פיצול הצעות" על ידי בעל המכרז? האם בעל הזמנות יכול לקבוע כחלק מתנאי המכרז כי  חלק מהעבודות, נשוא המכרז, יבוצע על ידי מציע ההצעה הזוכה במכרז, וחלק מהעבודות יבוטל או יימסר לידי אחר? עו"ד טל קדש על הפסיקה בעניין.

בבגץ 462/79 שרביב בע"מ נ' ראש עיריית נהריה דובר במכרז שהוציאה עיריית נהריה, לביצוע עבודות הנדסה הקשורות במכון לטיהור שפכים  (להלן: "המכרז"). המכרז עצמו הורכב משתי עבודות שעל המזמינים היה לבצע; האחת, הקמת המכון לטיהור שפכים, והשנייה, הנחת מאסף ביוב. 

לאחר פתיחת מעטפות ההצעות שנתקבלו בעיריית נהריה הוחלט לבצע את עבודת הקמת המכון לטיהור שפכים, ולא לבצע את עבודת הנחת מאסף ביוב, שכן ההצעות שנתקבלו היו גבוהות ב- 140% מהאומדן המוקדם שערכה העירייה. נשאלה השאלה, האם העירייה רשאית היתה למסור לזוכה במכרז רק חלק מהעבודות נשוא המכרז, או שמא מרגע ששונה המכרז כאמור, היה על העיריה לצאת במכרז חדש?

האם מותר לעורך מכרז לפצל הצעות שלא על פי תנאי המכרז המקורי? 

בית המשפט העליון בשבתו כבג"צ קבע (מפי כב' השופט ברק), כי המציע הצעה במכרז, עושה כן תוך הסתמכות על המידע שבפניו, בעת פרסום המכרז. הצעה של מציע מהווה למעשה איזון בין יסודות בהם יש לאותו מציע יתרונות ורווחים לבין יסודות בהם יש לו חסרונות והפסדים, כאשר את כל השיקולים הכלכליים למעשה מביא בחשבון המציע באופן כולל, בעת שהוא שוקל אם ליטול חלק במכרז, באמצעות שיגור הצעה והעמדת ערבות מתאימה לשם כך. 

אי לכך, קיימת בעייתיות מסויימת מצד מציע אשר בוחר לאחר פתיחת ההצעות לסטות מתנאי המכרז המקוריים ולבחור במציע לביצוע עבודה, שלא על פי תנאי המכרז המקורי, או כלשונו של בית המשפט העליון:– "יהא זה בלתי הגון כלפי המציע, אם בעל המכרז ירד לשדה ההצעה, יטול את היסודות הנוחים לו, וישאיר את בעל ההצעה עם חסרונותיו והפסדיו. 

אילו ידע המציע על אפשרות זו, יתכן ולא היה מגיש את הצעתו כלל. יתכן והיה בונה אותה בצורה שונה, באופן שכל יחידת משנה שבה תתבסס על איזון פנימי משלה. אך אין זה מתקבל על הדעת להטיל על בעל ההצעה פרופורציה עסקית שונה לחלוטין מזו שהוא צפה לה."

באילו תנאים יכול עורך מכרז לפצל הצעות? 

לצד שמירה על האינטרס של המציע, רצוי לאזן בין אינטרס המציע לבין האינטרס של בעל המכרז, ליטול מכל ההצעות את החלקים הטובים לו ביותר. כדי להשיג איזון זה, יש לאפשר לבעל המכרז לשמור את הכוח לפצל את המכרז, וזאת בכפוף ליידוע המציעים הפוטנציאלים עוד בשלב פרסום המכרז. רק כך יוכל מציע פוטנציאלי להחליט אם להציע הצעה או לאו ויתמחר את הצעתו תוך לקיחה בחשבון את האפשרות כי, באם ייזכה, יתכן ויבצע רק חלק מהעבודות נשוא המכרז. 

 

לסיכום, הפסיקה גיבשה שני עקרונות מרכזיים בכל הנוגע לפיצול הצעות: האחד, לבעל מכרז שמור הכוח לפצל הצעות שהוגשו אם יש בענין זה הוראה ברורה ומפורשת בתנאי המכרז. השני, בעל מכרז אינו רשאי לפצל הצעות שהוגשו למכרז אם אין בענין זה הוראה ברורה ומפורשת בתנאי המכרז.

 

עוד בנושא עריכת מכרזים:
▪️ האם עורך מכרז חייב תמיד לבחור בהצעה הזולה ביותר?
▪️ ביטול מכרז לאחר זכייה
▪️ הליכי שימוע במכרז
▪️ קביעת המועד האחרון להגשת הצעות במכרז 

--

 עו"ד טל קדש - עורך דין דיני מכרזים, מיסוי מוניציפאלי, משפט מנהלי, משפט אזרחי 

מייל: tal@kadesh-law.co.il

 

 *כל המוצג במאמר זה הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות יעוץ ו/או חוות דעת משפטית כלשהי. המחבר ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.