עורך דין טל קדש - מכרזים

פנה אלינו לייעוץ

arrow-left, arrow-left, previous, left

יש לך שאלה?

מכרזים

   
דיני מכרזים: פגם טכני בהצעה
האם אי צירוף של מסמך הנדרש במסמכי המכרז להצעה יביא תמיד לפסילת ההצעה? האם ועדת המכרזים רשאית לקבל הצעה שלא צורף...
   
גוף ציבורי - מכרז פומבי
האם גוף ציבורי המוציא מכרז פומבי רשאי שלא לבחור בהצעה הזולה ביותר כזוכה? מאת עו"ד טל קדש. האם גוף ציבורי המוציא מכרז פומבי...
   
חובת עריכת שימוע
   
הגשת הצעה שאינה חתומה
 
 

תחומי התמחות:

מיסוי מוניציפאלי
משפט מנהלי ציבורי
בנקאות ומשפט מסחרי

פרטי התקשרות:

כתובת: רחוב ז'בוטינסקי 7, קומה 51, מגדל משה אביב, רמת גן
טלפונים: 072-33-80-215 6121281 – 03
פקס: 153-36121281
דוא"ל: tal@kadesh-law.co.il