עורך דין טל קדש - זכויות אדם

פנה אלינו לייעוץ

arrow-left, arrow-left, previous, left

יש לך שאלה?

זכויות אדם

   
ניהול הליך משפטי על פי חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות ציבוריים
משרדנו מהווה חוד חנית בשמירה על זכויות הפרט ובהכרה בערך השוויון אשר הועלה לזכות חוקתית בעלת מדרג נורמטיבי גבוהה.
   
הפלייה לרעה בשירותי תעופה ובמתן שירות ציבורי בהתאם לחוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים, ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים.
   
חוק הגנת הדייר
תביעות לפינוי דיירים מוגנים מכח חוק הגנת הדייר מוגשות חדשות לבקרים לערכאות, על ידי בעלי נכסים, אשר טוענים כי הדיירים הפרו את הסכם השכירות ועל כן יש להורות על פינויים בהתאם לאחת מן העילות הקבועות בסעיף
   
הגנה מן הצדק
סעיף 132(א) לחוק הגנת הדייר מאפשר לבית המשפט לסרב ליתן צו פינוי, חרף קיומה של עילה לכך, אם שוכנע שבנסיבות העניין לא יהיה צודק לתיתו. סייג זה המגביל את סעד הפינוי חרף קיומה של עילת פינוי, נקרא "סעד מן
 
 

תחומי התמחות:

מיסוי מוניציפאלי
משפט מנהלי ציבורי
בנקאות ומשפט מסחרי

פרטי התקשרות:

כתובת: רחוב ז'בוטינסקי 7, קומה 51, מגדל משה אביב, רמת גן
טלפונים: 072-33-80-215 6121281 – 03
פקס: 153-36121281
דוא"ל: tal@kadesh-law.co.il